merchant
PAY-ს უპირატესობები მერჩანტებისთვის

 

  • უნივერსალური, სრულად ინტეგრირებული საგადამხდელო სისტემა ქართული მერჩანტებისთვის
  • ერთი კონტრაქტი და ერთი ინტერფეისი მრავალფეროვანი საგადამხდელო არხებისთვის
  • წვდომა მილიონობით მომხმარებელზე საზღვარგარეთ (საერთაშორისო VISA და MasterCard-ის მიღებით) და საქართველოში (საქართველოში გამოცემული VISA და MasterCard, 200 ათასამდე Sმარტივის და eMoney-ს მომხმარებელი)
  • ხელშეწყობა კლიენტების მოზიდვასა და შენარჩუნებაში
  • მაღალი უსაფრთხოება და სრული დაცულობა
  • კონკურენტული ტარიფები - PAY ბარათებით მიღებულ თანხაზე საკომისიო 1% (მათ შორის Sმარტივი ბარათით)
  • ყველა ტრანზაქციის დეტალური ინფორმაციის ონლაინ რეჟიმში მიღება, დარიცხული საკომისიო ხარჯების შემოწმება, ანალიტიკური ანგარიშების და ბიზნესის დინამიკის ამსახველი გრაფიკების ნახვა
  • მოსახერხებელი ვებსაიტი www.merchant.pay.ge და სრულფასოვანი მხარდაჭერა
  • მრავალფეროვანი რესურსები თქვენი ბიზნესის მხარდაჭერისთვის

 

რა უნდა იცოდეს მერჩანტმა PAY სისტემის გამოყენების დაწყებამდე

 

გადახდის მრავალფეროვანი საშუალებები

PAY-ში ჩართულ მერჩანტს ერთი სისტემის ფარგლებში შეუძლია მომხმარებელს მრავალფეროვანი გადახდის საშუალებები შესთავაზოს. გადახდისათვის მიიღეთ საერთაშორისო და ადგილობრივი პლასტიკური ბარათები, eMoney-ს ელექტრონული საფულე და ასევე გადახდები თვითმომსახურების ტერმინალების საშუალებით. ჩაერთეთ დღესვე და დაიწყეთ PAY-ს გამოყენება.

მაგალითი:

 

კონკურენტული და მოქნილი ტარიფები და მომსახურება

სისწრაფეგადახდის საშუალებების მრავალფეროვანი არჩევანი:  ყველა ტიპის VISA და MasterCard, Sმარტივი და სასაჩუქრე ბარათები, eMoney ელექტრონული საფულე მოქნილობაPCI-DSS დონის უსაფრთხოება: PAY-ს ტრანზაქციები ლიბერთი ბანკის პროცესინგის ცენტრის მიერ დამუშავდება
სიმარტივესწრაფი ინტეგრაცია:  PAY სისტემის ინტერგრაციაში ჩვენი სპეციალისტების მხარდაჭერა დაცულობასაინფორმაციო პანელი: დეტალური საფინანსო და ანალიტიკური ინფორმაცია თქვენი ბიზნესის სწორი მენეჯმენტისთვის
სიმარტივეანგარიშის ამონაწერი:  მიიღეთ თქვენი ანგარიშის დეტალური ამონაწერი ცალკეული ტრანზაქციების მიხედვით. ნახეთ დეტალური ფინანსური ინფორმაცია Pay.ge საიტზე დაცულობამზა ონლაინ მაღაზია: ჩვენ გთავაზობთ თქვენი პროდუქციის განთავსებას PAY-ს ინტერნეტ მაღაზიაში cheap.ge. თქვენი ბიზნესი უკვე ინტერნეტშია

 

WebMoney-ს გადახდების მიღების შემთხვევაში

1. Сайт должен содержать ссылку на сайт системы в виде кнопки «Принимаем WebMoney». Пример кода кнопки приведен здесь: https://www.megastock.ru/Doc/index_accept.html
2. На сайте должно быть опубликовано описание порядка оплаты товаров или услуг с помощью системы WebMoney Transfer. Это описание должно быть доступно всем пользователям без обязательной регистрации на сайте.
3. Сайт не должен использоваться для распространения и рекламы товаров или услуг незаконного, криминального характера, не соответствующих общепринятым этическим и правовым нормам. Список таких товаров и услуг приведен в Приложении: http://www.wmtransfer.com/rus/cooperation/legal/syagreement1.shtml#2

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Предлагаемые товары и услуги предоставляются не по заказу лица либо предприятия, эксплуатирующего систему WebMoney Transfer. Мы являемся независимым предприятием, оказывающим услуги, и самостоятельно принимаем решения о ценах и предложениях. Предприятия, эксплуатирующие систему WebMoney Transfer, не получают комиссионных вознаграждений или иных вознаграждений за участие в предоставлении услуг и не несут никакой ответственности за нашу деятельность. Аттестация, произведенная со стороны WebMoney Transfer, лишь подтверждает наши реквизиты для связи и удостоверяет личность. Она осуществляется по нашему желанию и не означает, что мы каким-либо образом связаны с продажами операторов системы WebMoney.

    Webmoney