ტექნიკური დოკუმენტაცია

    გადმოწერა


ტექნიკური დოკუმენტაცია შეიცავს PAY-ს პროტოკოლის დეტალურ აღწერას.
სამაგალითო პროგრამა

    გადმოწერა


არქივის ფაილი შეიცავს PHP-ზე დაწერილ სამაგალითო პროგრამას (მინი ვებსაიტს). პროგრამას მოყვება დოკუმენტაცია, რომელშიც აღწერილია არქივის შიგთავსი და ფაილების დანიშნულება.
Payge -ის გადახდის მოდული Prestashop v1.4x v3

    გადმოწერა


არქივის ფაილი შეიცავს PHP-ზე დაწერილ მოდულს Prestashop v1.4x v3. პროგრამას მოყვება დოკუმენტაცია, რომელშიც აღწერილია არქივის შიგთავსი და ფაილების დანიშნულება.
Payge -ის გადახდის მოდული oscommerce v3

    გადმოწერა


არქივის ფაილი შეიცავს PHP-ზე დაწერილ მოდულს oscommerce v3. პროგრამას მოყვება დოკუმენტაცია, რომელშიც აღწერილია არქივის შიგთავსი და ფაილების დანიშნულება.
POS ტერმინალების უსაფრთხოების ინსტრუქცია

    გადმოწერა


არქივის ფაილი შეიცავს ინსტრუქციას .pdf ფორმატში